THỰC TRẠNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Hiện nay gần 70% dân số Việt Nam là nông dân, họ sống trong hơn 15 triệu gia đình gọi là “hộ nông dân” hay là “nông hộ”.
Các hộ nông dân là những đơn vị kinh tế độc lập, là những cơ sở kinh doanh (tổ chức sản xuất dịch vụ, mua bán…) hoàn toàn tự chủ trong nền kinh tế hàng hóa. Điều kiện, hoàn cảnh và cách làm ăn của mỗi nông hộ là khác nhau.
Trong lịch sử của nền kinh tế tự nhiên và sự phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta; trong những năm qua, cách làm ăn của các loại nông hộ nói chung là theo kinh nghiệm, theo tập quán sản xuất; đó đây có tiếp thu giống mới, kỹ thuật mới nhưng nói chung “gặp đâu làm đó” chứ chưa có tính toán, chưa biết lập kế hoạch gắn với hạch toán kinh doanh hàng năm và nhiều năm gồm: sản xuất dịch vụ-mua bán-tiêu dùng-tích lũy tái sản phẩm mở rộng để bảo đảm sao cho có lời.
Cách đây 15 năm, Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Trọng đã viết sách hướng dẫn về cách lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện kế hoạch gắn với hoạch toán kinh doanh cho hộ nông dân để phát triển bền vững kinh tế nông hộ.
Kế hoạch kinh doanh là toàn bộ những dự định sản xuất và dịch vụ được tính toán một cách cụ thể từ đầu đến cuối để quyết định đầu tư sản xuất, dịch vụ trong những thời gian nhất định; được tổ chức phân công thực hiện cụ thể; sử dụng ruộng đất, công cụ sản xuất, sức lao động, quy trình kỹ thuật công nghệ tiên tiến, tiền vốn hợp lý…nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, bảo đảm tích lũy tái sản xuất mở rộng và không ngừng nâng cao đời sống.
Muốn lập kế hoạch kinh doanh cụ thể cho một nông hộ cần phải xác định rõ: trong vụ, trong năm định sản xuất sản phẩm gì? Làm dịch vụ gì? Sản phẩm làm ra được bao nhiêu? Để ăn bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Bán lúc nào? Bán ở đâu? Giá bán so với chi phí sản xuất (giá thành) là có lãi? hòa vốn? hay lỗ vốn?… Do vậy việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với hạch toán tính toán hiệu quả kinh doanh của mỗi hộ nông dân là rất cần thiết!
Muốn kinh doanh có lãi phải có sự tính toán thống nhất giữa kế hoạch sản xuất, dịch vụ gắn với hạch toán theo kế hoạch kinh doanh, để làm được việc đó cần thực hiện các bước sau đây:
1/ Kiểm tra đánh giá những điều kiện cơ bản về tài chính, sức lao động, ruộng đất trộng trọt, chuồng trại chăn nuôi, công cụ sản xuất đã có của hộ và dự định đầu tư mua sắm mới hay đi thuê những gì?
2/ Lập kế hoạch kinh doanh gắn với hạch toán tính hiệu quả các ngành sản xuất (cho từng cây trồng, vật nuôi, ngành nghề tiểu thủ công và nghề dịch vụ, tùy theo yêu cầu của thị trường và nhu cầu của thị trường và nhu cầu của gia đình.
3/ Lập kế hoạch tài chính gồm:
– Kế hoạch vay và cân đối nợ cuối năm
– Kế hoạch tiêu thụ, thu chi tiền mặt
Để giúp hộ nông dân thực hiện những việc trên đây cần phải có một công cụ: Đó là máy tính bảng có phần mềm chuyên dùng để phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch gắn với việc tính toán hạch toán theo kế hoạch kinh doanh là rất cần thiết trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Từ nhu cầu nói trên, nhóm trí thức trẻ Việt Nam gồm một số Việt Kiều ở Mỹ và trong nước đã hành động “theo tiếng gọi thiêng liêng từ đất mẹ”, tất cả nhóm đã hăng say miệt mài nghiên cứu cho mục tiêu sản xuất máy tính bảng Xelex để phục vụ cho nông dân Việt Nam.