skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

XELEX COMPANY COOPERATED WITH UNIVERSITY OF CONTACT INFORMATION

On the morning of February 28, 2019, the Information Officer School welcomed and worked with the leaders of Xelex Technology Joint Stock Company. The meeting was attended by Colonel, Associate Professor, Dr. Bui Son Ha, Rector and other comrades in School Board of Directors, Director of IT & NN Center, heads of agencies, faculty and teachers of the University; Mr. Nguyen Ai Huu, General Director and Deputy Director, Advisor of Xelex Technology Joint Stock Company. Quang ảnh buổi làm việc giữa Nhà trường với lãnh đạo công ty cổ phần công nghệ Xelex Công ty cổ phần công nghệ Xelex…

Read More

CÔNG TY XELEX HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC

Sáng 28/02/2019, Trường Sĩ quan Thông tin đã đón và làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần công nghệ Xelex. Buổi làm việc có sự tham dự của Đại tá, PGS, TS Bùi Sơn Hà, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường, giám đốc Trung tâm CNTT&NN, thủ trưởng các cơ quan, khoa giáo viên trong Nhà trường; ông Nguyễn Ái Hữu, Tổng giám đốc cùng phó giám đốc, cố vấn Công ty cổ phần công nghệ Xelex. Quang ảnh buổi làm việc giữa Nhà trường với lãnh đạo công ty cổ phần…

Read More