skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

THƯ MỜI LỄ RA MẮT MÁY TÍNH BẢNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP XELEX

Vào ngày 19 tháng 09 năm 2019, tại hội trường Đại Học Bách Khoa sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt máy tính bảng phục vụ nông nghiệp Xelex. Đây là một sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình của công ty Worldsoft khi chuyển từ sản phẩm phần mềm sang phần cứng. Với việc ra mắt thương hiệu mới Xelex chuyên về các sản phẩm phần cứng, Worldsoft trở thành công ty Việt Nam đầu tiên tự nghiên cứu và lắp ráp máy tính bảng hoàn toàn tại Việt Nam. Phần mềm nông nghiệp bên trong máy tính bảng…

Read More

INVITATION CEREMONY FOR COMPUTER TABLE FOR AGRICULTURE XELEX

On September 19, 2019, at the conference hall of Polytechnic University, the launch of Xelex agricultural tablet will be held. This is a product that marks the transformation of Worldsoft Company when moving from software products to hardware. With the launch of a new Xelex brand specializing in hardware products, Worldsoft became the first Vietnamese company to research and assemble tablets entirely in Vietnam. The agricultural software inside the Xelex tablet is currently the first software that can help farmers plan production crops, manage spending, trade agricultural products, borrow bank loans … Expecting to turn the software into an all-in-one…

Read More