skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

QUALITY MANAGEMENT TRAINING TRAINING AT Z755

On July 1, 2019 and July 2, 2019, at the Z755 electronic information factory, a training session with the topic of "Product Quality Management" was held for the Z755 engineers. Mr. Nhon Nguyen with over 20 years of experience in managing and designing integrated circuit technology systems and leading the research group of microchip architecture, said the trainer: Quality plays a very important role in the entire production process. Good quality management in accordance with ISO 9000 helps businesses reduce risks, increase productivity, thereby reducing costs and increasing profits. ” After the training, the leaders of Xelex and Z755 reached…

Read More

BUỔI ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI Z755

Trong 2 ngày 1-7-2019 và 2-7-2019, tại nhà máy thông tin điện tử Z755 đã diễn ra buổi đào tạo  với chủ đề “Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm” cho tập thể các kỹ sư của Z755. Ông Nhơn Nguyễn với hơn 20 năm kinh nghiệm về quản lý và thiết kế các hệ thống tích hợp công nghệ vi mạch và là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu các kiến trúc của vi mạch, giảng viên buổi đào tạo cho biết:” Quản lý chất lượng đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất. Việc…

Read More