skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

CONFERENCE “DEVELOPING TECHNOLOGY ENTERPRISES IN THE FIELD OF AGRICULTURE IN VIETNAM”

On September 26, 2019, Xelex Technology Joint Stock Company attended the conference "Developing technological enterprises in agriculture sector in Vietnam". Attending and chairing the Conference were Deputy Minister of Information and Communications Phan Tam, Dr. Pham S, Vice Chairman of Lam Dong People's Committee, nearly 300 representatives from Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Industry and Trade. , Vietnam Farmers Association, Department of Information and Communications, Department of Agriculture and Rural Development of provinces and cities; IT professionals, businesses … The conference is a place where businesses, organizations, individuals and policy makers share information, experiences, seek opportunities for…

Read More

HỘI NGHỊ “PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM”

Ngày 26-09-2019, Công ty cổ phần công nghệ Xelex đã tham dự hội nghị “Phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam”. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm, tiến sĩ Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, gần 300 đại biểu đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Hội Nông dân Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; các chuyên gia,…

Read More

LAUNCHING XELEX TABLE COMPUTER FOR AGRICULTURE VNEXPRESS

The two tablets Xelex 7 and Xelex 10 provide farmers with useful information on farming, as well as product consumption. Xelex, a member of Worldsoft Corporation, has cooperated with Lien Viet Post Bank, Ho Chi Minh City University of Technology to launch Xelex tablet for agriculture, education, health and business. After studying the actual conditions, Vietnamese technology company put two products Xelex 7 and Xelex 10 together with software and service ecosystem to support farmers to apply science and technology into production. This is a product of cooperation between Xelex, LienVietPostBank and Ho Chi Minh City University of Technology. Bộ…

Read More

RA MẮT MÁY TÍNH BẢNG XELEX PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP | VNEXPRESS

Hai máy tính bảng Xelex 7 và Xelex 10 cung cấp cho người nông dân những thông tin hữu ích về canh tác, cũng như tiêu thụ sản phẩm. Xelex, thành viên của Worldsoft Corporation, đã phối hợp với Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, Đại Học Bách Khoa TP HCM ra mắt máy tính bảng Xelex phục vụ nông nghiệp, giáo dục, y tế và doanh nghiệp. Sau thời gian nghiên cứu điều kiện thực tế, công ty công nghệ Việt đưa hai sản phẩm Xelex 7 và Xelex 10 kèm hệ sinh thái phần mềm, dịch vụ nhằm…

Read More