skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

ISEE CONFERENCE AT HCMC BEACH SCHOOL

On October 5 and October 11, 2019, Xelex Company attended the ISEE conference at Polytechnic University. This is an international seminar on electrical and electronic engineering which takes place every 2 years. The conference is a prestigious event for researchers and experts to present their innovative, innovative ideas and research contributions in the broad and multidisciplinary field of electrical and electronic engineering. ISEE 2019 topics include, but are not limited to integrated circuits and systems, electronics and embedded systems, communications and systems engineering, control and automation engineering, and power systems. .At this event, Xelex has brought tablets to experts, guests…

Read More

HỘI NGHỊ ISEE TẠI TRƯỜNG BÁCH KHOA TPHCM

Vào 2 ngày thứ 5 10-10 và thứ 6 11-10-2019, công ty Xelex đã tham dự hội nghị ISEE tại trường ĐH Bách Khoa. Đây là hội thảo quốc tế về kỹ thuật điện và điện tử diễn ra 2 năm 1 lần. Hội nghị là một sự kiện uy tín để các nhà nghiên cứu và chuyên gia trình bày các ý tưởng tiên tiến, sáng tạo và đóng góp nghiên cứu của họ trong lĩnh vực rộng lớn và đa lĩnh vực kỹ thuật điện và điện tử. Các chủ đề của ISEE 2019 bao gồm, nhưng không…

Read More