skip to Main Content
+84 28 54 155 553 info@xelex.vn 77 Hoang Van Thai, District 7, HCMC, VIETNAM

SIGNING PARTNERSHIP COOPERATION WITH THE HIGH-TECH RESEARCH CENTER (SHTPLabs) INTRODUCING SMART AGRICULTURAL PROGRAM

On January 15, 2020, at the research and development center of Ho Chi Minh City Hi-tech Park, Xelex Technology Joint Stock Company signed a cooperation agreement with Ho Chi Minh City Hi-tech Park's research and development center in implement Smart Agriculture program for key engineers at Tan Tien Agricultural Cooperative. Mr. Duong Van Thanh, director of the cooperative expressed his pleasure to be able to bring the latest technological achievements to the field of agriculture and wished that with the help of Xelex software, the management of agriculture It will be easier, easier and faster than before. General Director, Mr.…

Read More

BUỔI KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CAO (SHTPLabs) TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Ngày 15/01/2020, tại trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM, công ty cổ phần công nghệ Xelex đã ký kết hợp tác cùng trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM trong việc triển khai chương trình Nông nghiệp thông minh cho các kỹ sư chủ chốt tại hợp tác xã nông nghiệp Tân Tiến. Ông Dương Văn Thành, giám đốc hợp tác xã bày tỏ niềm hân hoan khi có thể mang những thành tựu công nghệ mới nhất áp dụng vào lĩnh vực nông nghiệp và mong muốn rằng với sự…

Read More

BA RIA PROVINCE – VUNG TAU GIVES 100 XELEX TABLES FOR COOPERATORS, FARMERS AND TYPICAL ENTERPRISES

On January 13, 2020, Ba Ria Vung Tau Provincial Party Committee in collaboration with Xelex Company and Lien Viet Post Bank presented 100 Xelex tablets to the agricultural cooperatives of the province. Through this event, Ba Ria Vung Tau Provincial Party Committee and Xelex Company wanted to bring a useful tool to help farmers to plan production, look up useful agricultural information for production. production. Thereby improving crop productivity, raising animals and improving income for farmers. Some photos of the event:

Read More

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRAO TẶNG 100 MÁY TÍNH BẢNG XELEX CHO CÁC HTX, HỘ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU

Ngày 13-01-2020, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng công ty Xelex và ngân hàng bưu điện Liên Việt đã trao tặng 100 máy tính bảng Xelex cho các hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh. Qua sự kiện lần này, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu cùng công ty Xelex mong muốn mang lại một công cụ hữu ích để giúp người nông dân lập kế hoạch sản xuất, tra cứu các thông tin nông nghiệp hữu ích phục vụ cho việc sản xuất của mình. Từ đó nâng cao năng suất trồng trọt, chăn nuôi và…

Read More