skip to Main Content
+84 28 54 155 553 info@xelex.vn 77 Hoang Van Thai, District 7, HCMC, VIETNAM

INTRODUCING AGRICULTURAL SOFTWARE IN TAY NINH

June 16, 2020 at the People's Committee of Binh Minh Commune, Tay Ninh Province. Xelex Company cooperates with the Department of Science and Technology and the People's Committee of Binh Minh Commune, Tay Ninh City, Tay Ninh Province to hold a seminar on the application of quality management software in the process of agricultural production on machines Xelex tablet. Attending the seminar were representatives of Tay Ninh Department of Science and Technology, Tay Ninh TV station, Vice Chairman of Binh Minh Commune People's Committee, Chairman and Vice Chairman of the Commune Farmer Association and representatives of enterprises in the commune.…

Read More

INTRODUCTION OF AGRICULTURAL SOFTWARE IN TAM BINH DISTRICT, VINH LONG PROVINCE

June 10, 2020 at the People's Committee of My Loc Commune, Tam Binh District, Vinh Long Province. Xelex Company cooperates with Tan Tien Cooperative to hold a seminar on application of quality management software in agricultural production on Xelex tablet. Attending the workshop were the leaders of My Loc Commune People's Committee, representatives of the Department of Rural Development, the Plant Protection Department, representatives from Can Tho University and representatives of nearby cooperatives. The special seminar was attended by Prof. Dr. Vo Tong Xuan. In the presentation on agricultural software, it is noted that all people pay attention to listening…

Read More

BUỔI GIỚI THIỆU PHẦN MỀM NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG

Ngày 10/06/2020 tại Ủy Ban Nhân Dân Xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Công ty Xelex phối hợp cùng Hợp tác xã Tân Tiến tổ chức buổi Hội thảo ứng dụng phần mềm quản chất lượng trong quá trình sản xuất nông nghiệp trên máy tính bảng Xelex. Đến tham dự Hội thảo có đầy đủ các lãnh đạo của UBND xã Mỹ Lộc, đại diện Chi cục PTNT, Chi cục BVTV, đại diện đến từ trường Đại học Cần Thơ và đại diện các HTX lân cận. Buổi hội thảo đặc biệt có được sự tham…

Read More