skip to Main Content
+84 28 54 155 553 info@xelex.vn 77 Hoang Van Thai, District 7, HCMC, VIETNAM

HỘI THẢO GIỚI THIỆU PHẦN MỀM NÔNG NGHIỆP TẠI TÂY NINH

Ngày 16/06/2020 tại Ủy Ban Nhân Dân xã Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Công ty Xelex phối hợp cùng Sở Khoa Học Công Nghệ cùng Ủy Ban Nhân Dân xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi Hội thảo ứng dụng phần mềm quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất nông nghiệp trên máy tính bảng Xelex. Đến tham dự Hội thảo có đại diện Sở KHCN Tây Ninh, đài truyền hình Tây Ninh, PCT UBND xã Bình Minh, Chủ tịch và PCT Hội nông dân xã và đại diện các doanh nghiệp…

Read More