skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

Vietnam officially produces drones for Agriculture

"By the end of this year, we will bring to the market about 300 drones (Drones) used for spraying pesticides and by 2021 we plan to ship about 3,000 units to serve Vietnam's agriculture. ."Mr Luận Nguyễn - CEO & Co-Founder JWCLAB At the online signing ceremony to establish JWCLab Manufacturing Joint Stock Company - Xelex Vietnam to manufacture Drones, between JWCLab Company and Xelex Technology JSC recently held, Mr. Nguyen Ai Huu - President and General Director Xelex Technology Joint Stock Company - said that this is the first time leading Vietnamese experts in the world have researched technology,…

Read More

Việt Nam chính thức sản xuất máy bay không người lái dùng trong nông nghiệp

"Cuối năm nay, chúng tôi sẽ đưa ra thị trường khoảng 300 chiếc máy bay không người lái (gọi tắt là Drone) dùng để phun thuốc trừ sâu và năm 2021 dự kiến xuất xưởng khoảng 3.000 chiếc để phục vụ cho ngành nông nghiệp Việt Nam."Ông Luận Nguyễn - Đồng sáng lập và CEO công ty JWCLAB Tại lễ ký kết trực tuyến thành lập Công Ty CP SX JWCLab - Xelex Việt Nam để sản xuất Drone, giữa Công ty JWCLab và Công ty CP Công nghệ Xelex được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Ái Hữu -…

Read More

The training session using blood donation software in collaboration with Xelex

On the afternoon of August 27, 2020, a training session on the use of blood donation management software for staff and volunteers took place at Quang Trung Software Park. The purpose of the training session is to help health workers easily manage blood donor data, facilitate the registration of blood donation, avoid excess and anemia. The software implementation went on with great success. Xelex Company has sponsored 30 tablets for the Red Cross in order to deploy the software more conveniently. Xelex tablets are currently researched, assembled and manufactured in Vietnam, so they have complete control over the technology and…

Read More

Vietnam will manufacture drones to spray pesticides

It is expected that by the end of this year, Vietnamese engineers will research and manufacture drones used to spray pesticides on Vietnam's crops. Mr. Nguyen Ai Huu - Chairman and General Director of Xelex Technology Joint Stock Company - information at the launch of Information Technology Research and Application Center. Drones is the second product after Xelex tablets, by Xelex Technology Joint Stock Company and has a strategic cooperation with JWC Lab Vietnam Co., Ltd to successfully research and manufacture in Vietnam. It is expected that by the end of 2020, about 300 drones will be transferred to farmers for use…

Read More

Việt Nam sẽ sản xuất máy bay không người lái để phun thuốc trừ sâu

Dự kiến vào cuối năm nay, các kỹ sư của Việt Nam sẽ nghiên cứu và chế tạo máy bay không người lái dùng để phun thuốc trừ sâu trên những cánh đồng hoa màu Việt Nam. Ông Nguyễn Ái Hữu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Xelex - thông tin tại buổi ra mắt Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin. Máy bay không người lái là sản phẩm thứ hai sau máy tính bảng Xelex, do Công ty Cổ phần Công nghệ Xelex đã hợp tác…

Read More

Xelex Design House office opening ceremony

On August 30, 2020, Xelex Technology Joint Stock Company had a grand opening of the Xelex Design House office on the 6th floor of Hong Co Building at 124 Huynh Tan Phat. This will be the research and innovation center for new products of the company such as processor chips, tablets, PDU and other products. The opening of a new office marks a future development of digital transformation, digital economy, and digital society, in which Vietnamese people must try to master the core of technology such as design of boards, Vietnamese operating system, database, then we can say that we…

Read More

Khai trương văn phòng Xelex Design House

Ngày 30/08/2020, công ty cổ phần công nghệ Xelex đã có buổi khai trương văn phòng Xelex Design House 124 Huỳnh Tấn Phát. Đây là sẽ trung tâm nghiên cứu và sáng tạo các sản phẩm phẩm mới của công ty như Chip xử lý, máy tính bảng, PDU và các sản phẩm khác. Việc khai trương văn phòng mới đánh dấu bước phát triển trong tương lai của chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, trong đó người Việt Nam phải cố gắng làm chủ được cốt lõi của công nghệ như thiết kế về bo mạch,…

Read More

Xelex gave 30 tablets to the Ho Chi Minh City Red Cross

On September 1, 2020, at the Hall of the Red Cross City, No. 201 Nguyen Thi Minh Khai, a media conference was held forImplementing the plan No. 1937 / KH-UBND dated March 25, 2020 of the City People's Committee on the implementation of Directive 18 / CT-TTg dated July 9, 2018 of the Prime Minister on improving the efficiency of human work Red Cross leadership and activities in the new situation Implementing the 200-day emulation of the City Party Committee to welcome the Party Congress at all levels, to celebrate the 75th anniversary of the August Revolution and the National…

Read More

Tài trợ 30 máy tính bảng cho Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01 tháng 09 năm 2020, tại hội trường Hội chữ thập đỏ Thành phố, số 201 đường Nguyễn Thị Minh Khai, đã diễn ra buổi hội nghị truyền thông nhằm mục đích:  Thực hiện kế hoạch số: 1937/KH-UBND ngày 25/3/2020 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 09/07/2018 của Thủ tướng chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới. Thực hiện đợt thi đua 200 ngày của Đảng bộ thành phố chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 75…

Read More