skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

Xelex in “National Forum on development of digital technology enterprises” event

On December 11, 2021, at the National Convention Center in Hanoi, the event "National Forum on development of digital technology enterprises”. The event aims to honor excellent digital technology products with practical value that contribute to the development of digital government, digital economy, digital society and digital nation building. In the development trend of the public sector and in the context of the raging Covid epidemic, the role of digital technology enterprises is extremely important in the process of economic development. Xelex Company is one of the pioneers in Vietnam to develop high-quality hardware solutions for work, study and entertainment…

Read More

Xelex tham gia Diễn đàn Quốc Gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Sáng ngày 11-12-2021, tại trung tâm hội nghị Quốc Gia Hà Nội đã diễn ra sự kiện “Diễn đàn Quốc Gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Sự kiện nhằm mục đích tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có giá trị thực tế góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số.Trong xu thế phát triển của nền công nghiệp 4.0 và bối cảnh dịch bệnh Covid hoành hành thì vai trò của các doanh nghiệp công nghệ số là vô cùng cấp thiết trong…

Read More