skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

Recruitment

Experienced in MicroChip Embedded Controller IC firmware developmentEmbedded programming on Open MCU or EC modulesKnowledges in I2C, SMBUS, and PMBus protocolsKnowledges in X86 and ARM processors architechtures (32-bit and 64-bit)Programming Languages: C, C++, Linux, AndroidParticipate in the design and production of the company's products

Read More

Worldsoft awarded Bach Khoa students with enterprise resource management software

On the occasion of Faculty of Industrial Management, University of Technology - City National University. Celebrating the 30th anniversary of its establishment, Worldsoft Technology Group awarded the Enterprise Resource Management System (ERP) software to the Faculty of Industrial Management and students to serve the teaching. teach, learn and apply in practice.Mr. Nguyen Ai Huu - Chairman of the Board of Directors of Worldsoft Technology Group - said that enterprise resource management (ERP) software is an integrated management system of software "Modules" modules to serve the delivery process. translation and corporate governance. ERP provides an organized approach to maximize business operations…

Read More

Worldsoft trao tặng sinh viên Bách khoa phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Nhân dịp Khoa Quản lý công nghiệp Trường đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 30 năm thành lập vừa được tổ chức, Tập đoàn công nghệ Worldsoft đã trao tặng phần mềm Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Khoa Quản lý công nghiệp và sinh viên nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập và áp dụng trong thực tiễn. Ông Nguyễn Ái Hữu - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghệ Worldsoft - cho biết, phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là…

Read More

Conference on digital transformation and building e-government in Can Tho

On November 28, 2020, Worldsoft had a meeting with the office of the People’s Committee of Can Tho city and the Can Tho Electronic Information Center on the application of digital transformation and building e-government on city ​​area. At the conference, officials in charge of information technology of the city were deployed with the following topics: Overview of e-Government and development stages; Vietnam E-Government Architecture Framework (V2.0); Building a shared, integrated sharing platform at ministerial and provincial level (LGSP) as a foundation for implementing ministerial e-Government and provincial e-government according to service-oriented architecture; Government number of new trends of Governments…

Read More

Hội nghị chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử tại Cần Thơ

Ngày 28/11/2020, Công ty Worldsoft đã có buổi làm việc với văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ và trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ về việc áp dụng chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử trên địa bàn thành phố. Tại buổi hội nghị, các cán bộ phụ trách, chuyên trách công nghệ thông tin thành phố được triển khai các chuyên đề: Tổng quan về Chính phủ điện tử và các giai đoạn phát triển; Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (V2.0); Xây dựng nền tảng chia sẻ,…

Read More

Xelex attended the Make In Vietnam event

On November 18, in Ho Chi Minh City, the Ministry of Information and Communications cooperated with the Ministry of Industry and Trade and the People's Committee of Ho Chi Minh City to organize seminars and exhibitions on enterprises, digital products “Make in Viet South 2020 - Vibrand 2020 "with the theme" Brand of Vietnam information technology, electronics and telecommunications industry in the context of the Industrial Revolution 4.0 Statistics in 2019, the total revenue of the ICT industry reached 112,350 billion USD, of which the ICT industry export reached 91.5 billion USD, up 10% compared to 2018. The ICT industry…

Read More

Xelex tham dự sự kiện Make In Vietnam

Ngày 18/11, tại Tp Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công thương và UBND TP.HCM tổ chức hội thảo và triển lãm doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam 2020 – Vibrand 2020” với chủ đề “Thương hiệu ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”. Thống kê năm 2019, tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT đạt 112,350 tỷ USD, trong đó xuất khẩu công nghiệp ICT đạt 91,5 tỷ USD, tăng 10%…

Read More