skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

Hội nghị chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử tại Cần Thơ

Ngày 28/11/2020, Công ty Worldsoft đã có buổi làm việc với văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ và trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ về việc áp dụng chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử trên địa bàn thành phố. Tại buổi hội nghị, các cán bộ phụ trách, chuyên trách công nghệ thông tin thành phố được triển khai các chuyên đề: Tổng quan về Chính phủ điện tử và các giai đoạn phát triển; Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (V2.0); Xây dựng nền tảng chia sẻ,…

Read More

WORLDSOFT-XELEX COMPANY TRIP 15-18/11/2019

From November 15, 2019 to November 18, 2019, Xelex Technology Joint Stock Company had a company trip to visit Dalat. The trip is an opportunity for the members of the company to understand each other better, increase cohesion in the collective and help employees relax their minds after stressful working days. MadaguiThác PongourThác DatanlaCà phê Langbiang FarmChùa Linh PhướcThiền viện Trúc LâmHồ Tuyền LâmCà phê Horizon

Read More