skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

HƯỚNG DẪN ERP PRODUCTION

QUY TRÌNH CHUYỂN KHO

QUY TRÌNH XUẤT SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO THEO DÕI NHU CẦU – ĐƠN HÀNG – NHẬP KHO

QUY TRÌNH MUA HÀNG NHẬP KHO

HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN THEO SỐ LƯỢNG

 17 total views,  1 views today