skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

HƯỚNG DẪN GỬI DUYỆT WORKFLOW

Bước 1:
Sau khi 1 phiếu đã được nhập đầy đủ dữ liệu và nhấn Lưu thành công.
Sẽ xuất hiện tab Workflow bên trên của phiếu.

Bước 2:
Nhấn vào tab Workflow.
Chọn quy trình duyệt hợp lý để gửi duyệt.

Bước 3:
Nhấn vào nút Xem & duyệt.

Bước 4:
Sau khi nhấn nút Xem & duyệt sẽ hiển thị popup gửi duyệt.
Kiểm tra lại thông tin người gửi đến đã đúng chưa.

  • Nếu sai thì nhấn vào Close để quay ra chọn lại quy trình duyệt khác (Quay trở lại Bước 2).
  • Nếu đúng thì điền phản hồi và nhấn nút Submit.

Vậy là phiếu đã được gửi duyệt.

———————————————-The End——————————————–

Thank You And Best Regards

 45 total views,  1 views today