skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

HƯỚNG DẪN DUYỆT PHIẾU

Bước 1:
Nhấn vào icon Quản lý sản xuất.

 

Icon công việc sẽ hiển thị số công việc cần xử lý.

Bước 2:
Nhấn vào icon Công việc –> Công việc cần duyệt.

Tại đây sẽ hiển thị các công việc cần xử lý

Bước 3:
Nhấn vào số phiếu để mở phiếu ra

Kiểm tra thông tin phiếu xem đã nhập liệu chính xác chưa, sau đó nhấn qua tab Workflow để duyệt.

Nhấn vào nút Xem & duyệt

Tại đây có 2 trạng thái:

  • Aprroved: là duyệt phiếu.
  • Reject and Return Step One: là trả về bước đầu tiên.

Chọn Aprroved nếu phiếu đã chính xác.
Chọn Reject and Return Step One nếu phiếu bị sai.
Sau đó điền phản hồi và nhấn nút Submit.

Vậy là đã hoàn thành bước duyệt phiếu.

———————————————-The End——————————————–

Thank You And Best Regards

 25 total views,  1 views today