skip to Main Content
+84 28 54 155 553 info@xelex.vn 77 Hoang Van Thai, District 7, HCMC, VIETNAM

Giới thiệu phần mềm nông nghiệp Mr.Agri tại Long An

Ngày 22-9-2020, công ty cổ phần công nghệ Xelex phối hợp cùng sở NN và PTNT Long An tổ chức buổi giới thiệu phần mềm nông nghiệp Mr.Agri. Phần mềm là một công cụ hữu ích giúp người nông dân lập kế hoạch sản xuất và quản lý nông vụ của mình một cách hiệu quả. Ngoài ra, phần mềm còn giúp người nông dân theo dõi được các chính sách của Đảng và nhà nước, cập nhật các tin tức nông nghiệp mới nhất đồng thời liên kết với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp để tư vấn, giúp đỡ nông dân. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ xuất báo cáo theo tiêu chuẩn Vietgap, tạo truy xuất nguồn gốc và kết nối các thiết bị IoT. Người nông dân mua máy sẽ được sử dụng phần mềm miễn phí 1 năm và được tập huấn kỹ thuật miễn phí.

Hình ảnh