skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

Hội nghị chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử tại Cần Thơ

Ngày 28/11/2020, Công ty Worldsoft đã có buổi làm việc với văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ và trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ về việc áp dụng chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử trên địa bàn thành phố.

Tại buổi hội nghị, các cán bộ phụ trách, chuyên trách công nghệ thông tin thành phố được triển khai các chuyên đề: Tổng quan về Chính phủ điện tử và các giai đoạn phát triển; Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (V2.0); Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP) làm nền tảng để triển khai Chính phủ điện tử cấp Bộ, Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo kiến trúc hướng dịch vụ; Chính phủ số xu hướng mới của các Chính phủ trên thế giới; Chuyển đổi số xu hướng tất yếu của thời đại; Các nền tảng công nghệ cho phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Chuyển đổi số.

Sau buổi hội nghị, hai bên đã nhất trí sẽ sớm áp dụng phần mềm vào công tác quản lý hành chánh trong năm 2021 để sớm trở thành thành phố đi đầu trong việc triển khai chính phủ điện tử tại Việt Nam.

 88 total views,  1 views today