skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

Hội nghị tư vấn kế nối cung cầu tại Cần Thơ

Công ty Worldsoft đã có buổi giới thiệu phần mềm nông nghiệp Mr.Agri giúp kết nối giữa nông dân và người mua. Worldsoft mong muốn có thể đóng góp vào việc thúc đẩy trao đổi hàng hóa nông nghiệp ở Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Hoạt động trình diễn, kết nối cung – cầu công nghệ quốc tế là một chuỗi sự kiện được tiến hành từ đầu năm 2020 và các hoạt động chính sẽ diễn ra tại TPCT trong tháng 12/2020. Các hoạt động này hướng đến các mục tiêu.

(1) Thúc đẩy hợp tác đầu tư nghiên cứu ứng dụng, phát triển và đổi mới công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài; nâng cao năng lực công nghệ trong nước, trình độ thiết kế, chế tạo, ứng dụng kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

(2) Tăng cường các hoạt động khảo sát, tiếp xúc với doanh nghiệp, kết nối cung cầu công nghệ giữa khu vực doanh nghiệp trong nước với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước theo nhu cầu của doanh nghiệp.

(3) Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ; phát triển các điểm kết nối cung – cầu công nghệ; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia công nghệ; cung cấp thông tin công nghệ, tư vấn công nghệ cho doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với thị trường.

(4) Tăng cường các hoạt động truyền thông về các mô hình doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ thành công, mang lại hiệu quả cao.

(5) Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đối với các doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

(6) Đẩy mạnh sự phối hợp, gắn kết giữa Bộ KH&CN với các bộ, sở, ngành, hiệp hội trong và ngoài nước trong hoạt động xúc tiến chuyển giao và đổi mới công nghệ.