skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

HỘI THẢO GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BẢNG XELEX VÀ PHẦN MỀM WORLDSOFT AGRI TẠI TÂY NINH

Ngày 3-3-2020, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, Công ty Cổ phần Công nghệ Xelex phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu hệ thống phần mềm và dịch vụ trên máy tính bảng Xelex phục vụ phát triển bền vững kinh tế Hộ nông dân – Trang Trại – Hợp tác xã – Doanh nghiệp” nhằm trao đổi, xúc tiến chuyển giao và tạo điều kiện tiếp cận thêm thông tin triển khai các ứng dụng khoa học và Công nghệ và sản xuất nông nghiệp. Tại hội nghị, công ty Xelex đã giới thiệu về hệ thống phần mềm và dịch vụ trên máy tính bảng Xelex, các ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và sản xuất nông nghiệp của người nông dân và Doanh nghiệp.

Quốc Bảo