skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

Khai trương văn phòng Xelex Design House

Ngày 30/08/2020, công ty cổ phần công nghệ Xelex đã có buổi khai trương văn phòng Xelex Design House 124 Huỳnh Tấn Phát. Đây là sẽ trung tâm nghiên cứu và sáng tạo các sản phẩm phẩm mới của công ty như Chip xử lý, máy tính bảng, PDU và các sản phẩm khác. Việc khai trương văn phòng mới đánh dấu bước phát triển trong tương lai của chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, trong đó người Việt Nam phải cố gắng làm chủ được cốt lõi của công nghệ như thiết kế về bo mạch, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu của người Việt Nam thì lúc đó chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta nắm được chuyển đổi số trong tương lai. Công ty Xelex mong muốn có thể liên tục lớn mạnh để có thể đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số của quốc gia trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới.

 336 total views,  1 views today