skip to Main Content
+84 28 54 155 553 info@xelex.vn 77 Hoang Van Thai, District 7, HCMC, VIETNAM

Consultancy conference on connecting supply and demand in Can Tho

Worldsoft had a presentation on the agricultural software Mr.Agri to help connect farmers and buyers. Worldsoft hopes to contribute to promoting the exchange of agricultural goods in Can Tho in particular and the Mekong River Delta in general. Demonstration activity, linking supply – demand of international technology is a series of events conducted from the beginning of 2020 and main activities will take place at TPCT in December 2020. These activities are directed towards the goals. (1) Promoting investment cooperation in technological research, development and innovation between Vietnamese enterprises and foreign partners; improve domestic technology capacity, design, manufacture, and application…

Read More

Hội nghị tư vấn kế nối cung cầu tại Cần Thơ

Công ty Worldsoft đã có buổi giới thiệu phần mềm nông nghiệp Mr.Agri giúp kết nối giữa nông dân và người mua. Worldsoft mong muốn có thể đóng góp vào việc thúc đẩy trao đổi hàng hóa nông nghiệp ở Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Hoạt động trình diễn, kết nối cung – cầu công nghệ quốc tế là một chuỗi sự kiện được tiến hành từ đầu năm 2020 và các hoạt động chính sẽ diễn ra tại TPCT trong tháng 12/2020. Các hoạt động này hướng đến các mục tiêu. (1)…

Read More

Conference on digital transformation and building e-government in Can Tho

On November 28, 2020, Worldsoft had a meeting with the office of the People’s Committee of Can Tho city and the Can Tho Electronic Information Center on the application of digital transformation and building e-government on city ​​area. At the conference, officials in charge of information technology of the city were deployed with the following topics: Overview of e-Government and development stages; Vietnam E-Government Architecture Framework (V2.0); Building a shared, integrated sharing platform at ministerial and provincial level (LGSP) as a foundation for implementing ministerial e-Government and provincial e-government according to service-oriented architecture; Government number of new trends of Governments…

Read More

Hội nghị chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử tại Cần Thơ

Ngày 28/11/2020, Công ty Worldsoft đã có buổi làm việc với văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ và trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ về việc áp dụng chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử trên địa bàn thành phố. Tại buổi hội nghị, các cán bộ phụ trách, chuyên trách công nghệ thông tin thành phố được triển khai các chuyên đề: Tổng quan về Chính phủ điện tử và các giai đoạn phát triển; Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (V2.0); Xây dựng nền tảng chia sẻ,…

Read More

Xelex attended the Make In Vietnam event

On November 18, in Ho Chi Minh City, the Ministry of Information and Communications cooperated with the Ministry of Industry and Trade and the People's Committee of Ho Chi Minh City to organize seminars and exhibitions on enterprises, digital products “Make in Viet South 2020 - Vibrand 2020 "with the theme" Brand of Vietnam information technology, electronics and telecommunications industry in the context of the Industrial Revolution 4.0 Statistics in 2019, the total revenue of the ICT industry reached 112,350 billion USD, of which the ICT industry export reached 91.5 billion USD, up 10% compared to 2018. The ICT industry…

Read More

Xelex tham dự sự kiện Make In Vietnam

Ngày 18/11, tại Tp Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công thương và UBND TP.HCM tổ chức hội thảo và triển lãm doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam 2020 – Vibrand 2020” với chủ đề “Thương hiệu ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”. Thống kê năm 2019, tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT đạt 112,350 tỷ USD, trong đó xuất khẩu công nghiệp ICT đạt 91,5 tỷ USD, tăng 10%…

Read More

Introducing Mr. Agri’s agricultural software in Long An

On September 22, 2020, Xelex Technology Joint Stock Company cooperated with the Department of Agriculture and Rural Development of Long An to organize the presentation of Mr.Agri agricultural software. Software is a useful tool to help farmers plan their production and manage their crops efficiently. In addition, the software also helps farmers keep track of the Party and State policies, stay up to date with the latest agricultural news and link with leading experts in the agricultural sector for advice, help farmers. In addition, the software also supports reporting according to Vietgap standards, creating traceability and connecting IoT devices. The…

Read More

Giới thiệu phần mềm nông nghiệp Mr.Agri tại Long An

Ngày 22-9-2020, công ty cổ phần công nghệ Xelex phối hợp cùng sở NN và PTNT Long An tổ chức buổi giới thiệu phần mềm nông nghiệp Mr.Agri. Phần mềm là một công cụ hữu ích giúp người nông dân lập kế hoạch sản xuất và quản lý nông vụ của mình một cách hiệu quả. Ngoài ra, phần mềm còn giúp người nông dân theo dõi được các chính sách của Đảng và nhà nước, cập nhật các tin tức nông nghiệp mới nhất đồng thời liên kết với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp…

Read More