skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

TRAINING WORLDSOFT AGRI SOFTWARE TRAINING IN BA RIA

From May 4 to May 6, Worldsoft Company had a training session for representatives of typical cooperatives in Ba Ria-Vung Tau province. The content of the training was to help farmers and cooperatives to effectively use Worldsoft's agricultural software as a tool to plan, view reports, create Vietgap reports, view agricultural news. latest businesses as well as Party and State policies. The training took place successfully with the enthusiastic support of farmers and representatives of cooperatives Some photos and event videos: https://youtu.be/nXIgOEYlfuA Người đăng: Quốc Bảo

Read More

WORKSHOP INTRODUCING XELEX TABLETS AND WORLDSOFT AGRI SOFTWARE IN TAY NINH

On March 3, 2020, at the hall of Department of Science and Technology of Tay Ninh Province, Xelex Technology Joint Stock Company in collaboration with Department of Science and Technology of Tay Ninh Province held a seminar on “Introduction of part system. software and services on Xelex tablets for sustainable economic development Farmers - Farms - Cooperatives - Enterprises "to exchange, expedite transfer and facilitate access to more deployment information scientific and technological applications and agricultural production. At the conference, Xelex company introduced software systems and services on Xelex tablets, applications for state management and agricultural production of farmers and…

Read More

HỘI THẢO GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BẢNG XELEX VÀ PHẦN MỀM WORLDSOFT AGRI TẠI TÂY NINH

Ngày 3-3-2020, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, Công ty Cổ phần Công nghệ Xelex phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu hệ thống phần mềm và dịch vụ trên máy tính bảng Xelex phục vụ phát triển bền vững kinh tế Hộ nông dân – Trang Trại – Hợp tác xã – Doanh nghiệp”
Read More

XELEX JOINED THE WORKSHOP TO INTRODUCE NEW RICE VARIETIES IN VINH LONG

On February 12, 2020, in My Loc Commune, Vinh Long Province, Xelex Technology Joint Stock Company attended a seminar on introducing new ST25 rice varieties which were piloted at Tan Tien Cooperative. In addition to introducing new rice varieties, the workshop also provided solutions for managing agricultural production processes in the direction of modernization. Xelex Technology Joint Stock Company has brought a comprehensive solution to help farmers, farms, cooperatives and businesses manage the planning, monitoring implementation and viewing revenue and expenditure reports. cash flows anytime, anywhere. Creating conditions for agriculture to gradually enter the industrial era 4.0

Read More

XELEX THAM DỰ HỘI THẢO GIỚI THIỆU GIỐNG LÚA MỚI Ở VĨNH LONG

Ngày 12-2-2020, tại xã Mỹ Lộc, tỉnh Vĩnh Long, công ty cổ phần công nghệ Xelex đã tham dự buổi hội thảo giới thiệu giống lúa mới ST25 được triển khai thí điểm tại hợp tác xã Tân Tiến. Bên cạnh việc giới thiệu giống lúa mới, hội thảo cũng đưa ra các giải pháp về việc quản lý quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Công ty cổ phần công nghệ Xelex đã mang đến một giải pháp toàn diện để giúp hộ nông dân, trang trại, hợp tác xã và các doanh nghiệp quản…

Read More

SIGNING PARTNERSHIP COOPERATION WITH THE HIGH-TECH RESEARCH CENTER (SHTPLabs) INTRODUCING SMART AGRICULTURAL PROGRAM

On January 15, 2020, at the research and development center of Ho Chi Minh City Hi-tech Park, Xelex Technology Joint Stock Company signed a cooperation agreement with Ho Chi Minh City Hi-tech Park's research and development center in implement Smart Agriculture program for key engineers at Tan Tien Agricultural Cooperative. Mr. Duong Van Thanh, director of the cooperative expressed his pleasure to be able to bring the latest technological achievements to the field of agriculture and wished that with the help of Xelex software, the management of agriculture It will be easier, easier and faster than before. General Director, Mr.…

Read More

BUỔI KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CAO (SHTPLabs) TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Ngày 15/01/2020, tại trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM, công ty cổ phần công nghệ Xelex đã ký kết hợp tác cùng trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM trong việc triển khai chương trình Nông nghiệp thông minh cho các kỹ sư chủ chốt tại hợp tác xã nông nghiệp Tân Tiến. Ông Dương Văn Thành, giám đốc hợp tác xã bày tỏ niềm hân hoan khi có thể mang những thành tựu công nghệ mới nhất áp dụng vào lĩnh vực nông nghiệp và mong muốn rằng với sự…

Read More

BA RIA PROVINCE – VUNG TAU GIVES 100 XELEX TABLES FOR COOPERATORS, FARMERS AND TYPICAL ENTERPRISES

On January 13, 2020, Ba Ria Vung Tau Provincial Party Committee in collaboration with Xelex Company and Lien Viet Post Bank presented 100 Xelex tablets to the agricultural cooperatives of the province. Through this event, Ba Ria Vung Tau Provincial Party Committee and Xelex Company wanted to bring a useful tool to help farmers to plan production, look up useful agricultural information for production. production. Thereby improving crop productivity, raising animals and improving income for farmers. Some photos of the event:

Read More

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRAO TẶNG 100 MÁY TÍNH BẢNG XELEX CHO CÁC HTX, HỘ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU

Ngày 13-01-2020, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng công ty Xelex và ngân hàng bưu điện Liên Việt đã trao tặng 100 máy tính bảng Xelex cho các hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh. Qua sự kiện lần này, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu cùng công ty Xelex mong muốn mang lại một công cụ hữu ích để giúp người nông dân lập kế hoạch sản xuất, tra cứu các thông tin nông nghiệp hữu ích phục vụ cho việc sản xuất của mình. Từ đó nâng cao năng suất trồng trọt, chăn nuôi và…

Read More