skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

RA MẮT MÁY TÍNH BẢNG XELEX PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP | VNEXPRESS

Hai máy tính bảng Xelex 7 và Xelex 10 cung cấp cho người nông dân những thông tin hữu ích về canh tác, cũng như tiêu thụ sản phẩm. Xelex, thành viên của Worldsoft Corporation, đã phối hợp với Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, Đại Học Bách Khoa TP HCM ra mắt máy tính bảng Xelex phục vụ nông nghiệp, giáo dục, y tế và doanh nghiệp. Sau thời gian nghiên cứu điều kiện thực tế, công ty công nghệ Việt đưa hai sản phẩm Xelex 7 và Xelex 10 kèm hệ sinh thái phần mềm, dịch vụ nhằm…

Read More

LAUNCHING XELEX TABLE COMPUTER FOR AGRICULTURE VNEXPRESS

The two tablets Xelex 7 and Xelex 10 provide farmers with useful information on farming, as well as product consumption. Xelex, a member of Worldsoft Corporation, has cooperated with Lien Viet Post Bank, Ho Chi Minh City University of Technology to launch Xelex tablet for agriculture, education, health and business. After studying the actual conditions, Vietnamese technology company put two products Xelex 7 and Xelex 10 together with software and service ecosystem to support farmers to apply science and technology into production. This is a product of cooperation between Xelex, LienVietPostBank and Ho Chi Minh City University of Technology. Bộ…

Read More