skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

CAM KẾT BẢO MẬT

Tuyên bố về quyền riêng tư XELEX này (Tuyên bố về quyền riêng tư của XELEX) mô tả cách XELEX Corporation và các công ty con và chi nhánh của XELEX thu thập, sử dụng, chuyển nhượng và tiết lộ dữ liệu bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân (thông tin cá nhân của người dùng) có được thông qua các trang web của XELEX (Các) trang web và thông qua các phương pháp khác. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc gửi bất kỳ Thông tin cá nhân nào cho XELEX, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Tuyên bố về quyền riêng tư này và Điều khoản sử dụng của XELEX .

Dữ liệu XELEX thu thập

XELEX thu thập dữ liệu để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ và để vận hành hoạt động kinh doanh của XELEX. Một số dữ liệu này được cung cấp trực tiếp, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản XELEX, kết nối thiết bị XELEX với Internet hoặc dịch vụ Đám mây, cung cấp thiết bị để bảo trì hoặc liên hệ với XELEX để được hỗ trợ hoặc thực hiện các dịch vụ khác. XELEX nhận được một số dữ liệu bằng cách ghi lại cách người dùng tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của XELEX bằng cách sử dụng các công nghệ như Cookies, nhận báo cáo lỗi, dữ liệu sử dụng hoặc dữ liệu vị trí từ phần mềm chạy trên các sản phẩm XELEX hoặc từ việc sử dụng các dịch vụ XELEX.

Dữ liệu XELEX thu thập tùy thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ và tính năng được sử dụng và có thể bao gồm các nội dung sau:

Tên và dữ liệu liên lạc :  Thông tin, bao gồm Thông tin cá nhân, được thu thập thông qua Trang web hoặc thông qua các phương tiện khác, có thể bao gồm tên và lời chào, chức danh công việc, địa chỉ thực tế, múi giờ, số điện thoại (bao gồm văn phòng làm việc hoặc tại nhà, điện thoại di động và số fax), ảnh, e- địa chỉ thư, và thông tin liên lạc khác. XELEX cũng thu thập các liên hệ và sở thích tiếp thị (điện thoại, email, thư bưu chính, fax và tin nhắn văn bản), tên và bản chất của doanh nghiệp của bạn, ưu tiên ngôn ngữ và thông tin giao hàng và thực hiện.

Thông tin xác thực : XELEX thu thập thông tin được sử dụng để xác thực và truy cập tài khoản.

Dữ liệu thanh toán : XELEX hoặc bộ xử lý thanh toán của nó thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý thanh toán cho các giao dịch mua từ XELEX, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, thông tin ngân hàng, chuyển khoản ngân hàng và / hoặc bất kỳ thông tin tài chính hoặc thanh toán nào khác liên quan đến thanh toán.

Dữ liệu sử dụng : XELEX thu thập dữ liệu về cách người dùng và thiết bị tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của XELEX. Ví dụ: XELEX thu thập:

Dữ liệu sử dụng sản phẩm: XELEX thu thập dữ liệu sử dụng tính năng sản phẩm, dữ liệu hoạt động của trang web, dữ liệu hiệu suất, thông tin ưu tiên sản phẩm, lịch sử mua hàng và các trang web bạn truy cập.

Dữ liệu thiết bị: XELEX có thể thu thập dữ liệu về một thiết bị, trạng thái hoạt động, cấu hình, dữ liệu sử dụng trước đây, dữ liệu hiệu suất của thiết bị và thông tin trên mạng được sử dụng để kết nối và sử dụng các sản phẩm XELEX. Điều này bao gồm dữ liệu về hệ điều hành, ứng dụng và phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị, bao gồm các khóa sản phẩm. Điều này cũng bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) , xác thực mạng, địa chỉ MAC, số nhận dạng thiết bị khác, cài đặt ngôn ngữ và khu vực.

Báo cáo lỗi và dữ liệu hiệu suất : XELEX thu thập dữ liệu về hiệu suất của các sản phẩm XELEX và các sự cố đã gặp phải. Dữ liệu này giúp chẩn đoán các sự cố trong sản phẩm để cải thiện sản phẩm của XELEX và cung cấp giải pháp. Tùy thuộc vào sản phẩm và cài đặt, báo cáo lỗi có thể bao gồm dữ liệu như loại hoặc mức độ nghiêm trọng của sự cố, chi tiết về phần mềm hoặc phần cứng liên quan đến lỗi, trạng thái thiết bị, dữ liệu sử dụng, nội dung của dữ liệu hoặc tệp đang xử lý khi xảy ra lỗi. và dữ liệu về các thiết bị, mạng hoặc phần mềm khác mà thiết bị tương tác.

Hỗ trợ dữ liệu: Khi XELEX được tham gia để được hỗ trợ, việc liên hệ của XELEX với bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào được lưu trữ trên thiết bị sẽ xảy ra trong hầu hết các trường hợp. Các thiết bị được trả lại cho XELEX để sửa chữa sẽ bị xóa sạch tất cả dữ liệu. XELEX sẽ thu thập dữ liệu về mọi phần cứng, phần mềm và các chi tiết khác liên quan đến sự cố hỗ trợ nhằm mục đích theo dõi hiệu suất thiết bị và cải tiến sản phẩm.

Dữ liệu vị trí : XELEX có thể thu thập dữ liệu về vị trí của bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Dữ liệu vị trí chính xác có thể là dữ liệu Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS), cũng như dữ liệu xác định các tháp di động gần đó và các điểm truy cập Wi-Fi XELEX thu thập khi các sản phẩm hoặc tính năng dựa trên vị trí được bật. Ví dụ, dữ liệu vị trí bao gồm một vị trí xuất phát từ địa chỉ IP của bạn hoặc dữ liệu khác cho biết vị trí địa lý của địa chỉ IP có độ chính xác thấp hơn bao gồm vĩ độ, kinh độ, thành phố, vùng, quốc gia hoặc mã bưu chính.

Cookies: Các trang web có thể thu thập một số loại dữ liệu nhất định có thể bao gồm Thông tin cá nhân trong khi bạn truy cập, bao gồm cả việc sử dụng Cookies. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được gửi từ một trang web vào ổ cứng của thiết bị người dùng để lưu trữ các thông tin liên quan đến người dùng hoặc thiết bị đó. Cookie có thể lưu trữ thông tin về thiết bị và người dùng, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, tùy chọn người dùng và mật khẩu cần thiết để truy cập các khu vực đặc biệt trên Trang web XELEX. XELEX sử dụng Cookies để hỗ trợ tải xuống các tài liệu từ Trang web và cho các mục đích kinh doanh khác như phân tích lưu lượng truy cập của Trang web. Nếu bạn chọn tạo hồ sơ người dùng, XELEX sẽ sử dụng Cookies để lưu trữ Thông tin cá nhân cho hồ sơ của bạn. Trình duyệt của bạn có thể được cấu hình để chặn, từ chối, xóa hoặc vô hiệu hóa Cookies và các công nghệ theo dõi khác. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối hoặc xóa Cookies hoặc công nghệ theo dõi khác, bạn có thể không truy cập được vào một số trang nhất định hoặc sử dụng các chức năng quan trọng trên Trang web, bao gồm tải xuống tài liệu và thiết lập hồ sơ người dùng.

Công nghệ khác: Trang web cũng sử dụng địa chỉ IP, tệp nhật ký và công nghệ khác để xác định sự cố và việc sử dụng Trang web. XELEX cũng sử dụng đèn hiệu Web để thực hiện phân tích lưu lượng truy cập tiêu chuẩn trên Trang web theo cách tương tự như cách XELEX sử dụng Cookies và để theo dõi việc sử dụng Trang web cho mục đích thống kê. XELEX có quyền giới thiệu các công nghệ và kỹ thuật theo dõi mới liên quan đến việc sử dụng Trang web, mặc dù XELEX sẽ tuân thủ và tuân thủ các luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.

XELEX sử dụng thông tin cá nhân như thế nào

XELEX sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xử lý dữ liệu khác, bao gồm Thông tin cá nhân, theo nhiều cách. XELEX sử dụng dữ liệu mà nó thu thập cho ba mục đích cơ bản: (1) để xử lý các giao dịch bán và hỗ trợ các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của XELEX, (2) để vận hành kinh doanh của XELEX, và để cung cấp và hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ mà XELEX cung cấp ( bao gồm cải thiện và cá nhân hóa) và (3) để gửi một số thông tin liên lạc nhất định, bao gồm cả thông tin quảng cáo. Khi khách hàng đặt hàng, XELEX sử dụng Thông tin cá nhân được cung cấp, bao gồm mọi thông tin thanh toán cần thiết để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu. Nếu bạn tạo hồ sơ người dùng, XELEX sẽ lưu trữ Thông tin cá nhân theo yêu cầu để quản lý hồ sơ và liên lạc với người dùng. Tôi e bạn đang nằm bên ngoài Việt Nam, hãy lưu ý rằng bất kỳ thông tin bạn cung cấp cho XELEX qua trang web có thể được chuyển giao cho chính phủ Việt Nam. Cũng xin lưu ý rằng bằng cách sử dụng Trang web và cung cấp cho XELEX thông tin của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển tiền đó. Bạn cũng hiểu rằng Việt Nam có thể không cung cấp mức độ bảo vệ tương tự như luật pháp của nước bạn.

Thông tin cá nhân cũng có thể, theo các yêu cầu của luật áp dụng, được sử dụng, tiết lộ và chuyển giao cho nhân viên thực thi pháp luật và những người khác trong các tình huống mà XELEX tin rằng cần phải xác định, liên hệ hoặc đưa ra các thủ tục pháp lý chống lại ai đó có thể đang lạm dụng Trang web, can thiệp vào quyền của XELEX hoặc người dùng khác hoặc khi XELEX tin tưởng hợp pháp rằng luật pháp yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ như vậy.

Tại sao XELEX chia sẻ thông tin cá nhân

XELEX chia sẻ Thông tin cá nhân với sự đồng ý hoặc khi cần thiết để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được yêu cầu hoặc ủy quyền. XELEX cũng có thể tiết lộ và chuyển Thông tin cá nhân cho các đối tác kênh, đối tác chiến lược, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố quyền riêng tư này và để hỗ trợ hoạt động của Trang web và / hoặc các giao dịch kinh doanh liên quan. Nếu XELEX bán hoặc thoái vốn toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của mình, thực hiện chuyển nhượng tài sản hoặc liên quan đến việc thay đổi giao dịch kiểm soát hoặc trong trường hợp không thể phá sản, XELEX có thể chuyển Dữ liệu cá nhân được bảo vệ bởi Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này cho một hoặc nhiều bên thứ ba như một phần của giao dịch bao gồm cả quy trình thẩm định.

Ngoài ra, XELEX sẽ truy cập, chuyển, tiết lộ và lưu giữ Thông tin cá nhân khi XELEX có niềm tin tốt rằng làm như vậy là cần thiết để:

  1. tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc đáp ứng quy trình pháp lý hợp lệ, bao gồm từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;
  2. bảo vệ khách hàng của chúng tôi, ví dụ như để ngăn chặn các email không mong muốn hoặc cố gắng lừa gạt người dùng các sản phẩm XELEX hoặc để giúp ngăn chặn mất mạng hoặc thương tích nghiêm trọng của bất kỳ ai;
  3. vận hành và duy trì bảo mật cho các sản phẩm và dịch vụ của XELEX, bao gồm ngăn chặn hoặc ngăn chặn một cuộc tấn công vào các hệ thống hoặc mạng máy tính của XELEX; hoặc là
  4. bảo vệ các quyền hoặc tài sản của XELEX, bao gồm thực thi các điều khoản quản lý việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ; tuy nhiên, nếu XELEX nhận được thông tin cho biết ai đó đang sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của XELEX để lưu thông trong tài sản trí tuệ hoặc tài sản bị đánh cắp, XELEX có thể chuyển vấn đề này cho cơ quan thực thi pháp luật.

Bảo mật dữ liệu

Theo các quy định hiện hành, XELEX duy trì các quy trình kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ dữ liệu bao gồm Thông tin cá nhân chống lại sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, nhưng XELEX có thể đảm bảo hoặc bảo đảm an toàn cho mọi dữ liệu trước mọi mất mát có thể hoặc truy cập trái phép.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Nếu bạn muốn truy cập hoặc cập nhật Thông tin cá nhân được gửi qua Trang web hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu nào (bao gồm yêu cầu hủy hoặc xóa) về việc thu thập hoặc xử lý thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả bên dưới trong phần có nhãn . XELEX cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của họ theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành. Các cá nhân sẽ được yêu cầu xác minh đầy đủ danh tính của họ. Việc từ chối cung cấp Thông tin cá nhân có thể hạn chế khả năng đáp ứng yêu cầu của XELEX.

Liên kết đến các trang web Internet khác

Các tuyên bố được nêu trong Tuyên bố quyền riêng tư này dành cho Trang web và các hoạt động khác. Các trang web khác được lưu trữ bởi các bên thứ ba có thể có các thực tiễn khác nhau. Nếu bạn liên kết đến hoặc truy cập bất kỳ trang web nào khác do bên thứ ba quản lý, bạn phải xem lại các chính sách quyền riêng tư được đăng tại các trang web đó. XELEX không kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về các chính sách và thực tiễn theo sau bởi các bên thứ ba.

Lưu trữ dữ liệu

XELEX sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn, có thể bao gồm Thông tin cá nhân, miễn là cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập, để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ, để thực hiện các lợi ích kinh doanh hợp pháp và theo yêu cầu của pháp luật.

Thay đổi

XELEX có quyền thay đổi Tuyên bố quyền riêng tư này theo thời gian theo quyết định của XELEX. Vui lòng kiểm tra Tuyên bố quyền riêng tư này thường xuyên và đặc biệt trước khi bạn gửi Thông tin cá nhân qua Trang web.

Tiếp xúc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

XELEX Corporation
77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
TP HCM, VIỆT NAM

 95 total views,  1 views today