skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

TẬP THỂ NHÂN VIÊN

Tại Xelex, chúng tôi tin rằng sự thành công và lớn mạnh của công ty phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết và cống hiến hết mình của tập thể nhân viên. Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa khả năng cũng như sự sáng tạo trong công việc, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới nhằm mang lại nhiều sản phẩm ngày càng chất lượng và hoàn thiện hơn.

Phạm Như Hợp
Trưởng phòng Kinh Doanh

Hồ Lợi
Kỹ sư phần cứng

Lê Duy Toàn
Kỹ sư cơ khí

Bui_Tat_Thinh-02

Bùi Tất Thịnh
Kỹ sư phần cứng

thao.nguyen

Nguyễn Hoàng Nguyên Thảo
Hành chánh nhân sự

Hồ Thị Ái Nhi
Trưởng phòng HR

Phạm Quang Kiệt
Kỹ sư phần cứng

Dinh-Quang-Vu

Đinh Quang Vũ
Kỹ sư phần cứng

Vo_Ngoc_Tien_2.jpg

Võ Ngọc Tiến
Kỹ sư phần cứng

Nguyễn Năng Quốc Bảo
Trưởng phòng Marketing

v3-duong.nguyen

Nguyễn Trọng Dương
Kỹ sư phần cứng

Ha.Nguyen

Nguyễn Cảnh Hà
Kỹ sư phần cứng

trang

Huyền Trang
Kế toán tổng hợp

Lưu Trang Minh
Chuyên viên QA

Nguyễn Văn Tân
Kỹ sư phần cứng

Chuong.Mai

Mai Thành Chương
Kỹ sư phần cứng

Trần Thiên Thanh
Hành chánh nhân sự

 575 total views,  9 views today