skip to Main Content
+84 28 54 155 553 info@xelex.vn 77 Hoang Van Thai, District 7, HCMC, VIETNAM
XELEX GIỚI THIỆU PHẦN MỀM NÔNG NGHIỆP CHO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG TỈNH BÌNH THUẬN

XELEX GIỚI THIỆU PHẦN MỀM NÔNG NGHIỆP CHO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 14 tháng 02 năm 2020, tại phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 17 Thủ Khoa Huân – Thành phố Phan Thiết. Công ty Xelex đã có buổi trình bày về hệ thống phần mềm Worldsoft Agriculture cùng các ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý Nhà Nước và sản xuất nông nghiệp của người nông dân. Đến dự gồm có tập thể Ban Giám Đốc Sở, tập thể lãnh đạo Văn phòng Sở và chuyên viên cùng đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính tỉnh Bình Thuận