skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

XELEX THAM DỰ HỘI THẢO GIỚI THIỆU GIỐNG LÚA MỚI Ở VĨNH LONG

Ngày 12-2-2020, tại xã Mỹ Lộc, tỉnh Vĩnh Long, công ty cổ phần công nghệ Xelex đã tham dự buổi hội thảo giới thiệu giống lúa mới ST25 được triển khai thí điểm tại hợp tác xã Tân Tiến. Bên cạnh việc giới thiệu giống lúa mới, hội thảo cũng đưa ra các giải pháp về việc quản lý quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Công ty cổ phần công nghệ Xelex đã mang đến một giải pháp toàn diện để giúp hộ nông dân, trang trại, hợp tác xã và các doanh nghiệp quản lý việc lập kế hoạch, theo dõi thực hiện và xem báo cáo thu chi, báo các dòng tiền mọi lúc mọi nơi. Tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp từng bước đi vào kỷ nguyên công nghiệp 4.0